Museu virtual del Balmes

El curs 2020-2021, la'alumne Urko Arriaga de 2n de batxillerat va fer el treball de recerca La tecnologia en els museus, tutoritzat pel professor de tecnologia Joan Antoni Francès.

L'Institut ha patit nombrosos trasllats al llarg de la seva història, la qual cosa ha suposat la pèrdua d'una part del seu ‒que és de tots‒ valuós patrimoni. Tot i això encara conserva un fons important.

Així, com a resultat de la seva història, l'Institut conserva una important col·lecció de materials didàctics de Ciències naturals i de Física i química; l'arxiu acadèmic històric més important de la ciutat, sens dubte; i una biblioteca amb un fons històric bibliogràfic, que és representatiu del model de biblioteques del XIX dels centres d'ensenyament secundari.

L'edifici actual es va començar a construir el 4 de juliol de 1936 i es va inaugurar el 18 de novembre de 1942. La biblioteca té des d'aquella data un espai i recursos propis a la planta baixa de l'edifici.

Amb motiu del 150è aniversari, l'any 1995, i davant la necessitat de recollir informació per a elaborar un completíssim llibre miscel·lani ‒Cent cinquanta anys d'història (1845-1995)‒ i amb la voluntat de recuperar dades sobre l'alumnat i el professorat que va estar vinculat al llarg dels anys a l'Institut, es pren consciència del patrimoni del centre i del seu valor en la història educativa de Catalunya, així com del risc de pèrdua en cas que no hi hagi una intervenció externa.

Com a resultat, es va crear una comissió per gestionar la conservació i la protecció del patrimoni històric de l'Institut, format per les cinc grans unitats següents: biblioteca, arxiu, material didàctic, mobles i pinacoteca. Una de les persones que ha estat des de l'inici en aquesta comissió ha estat la Sra. Carmen Montané (que ha estat professora-bibliotecària del centre durant una pila d'anys).


Edifici, mobiliari, elements decoratius

L'edifici de l'Institut Jaume Balmes (1936-1942) és molt característic del racionalisme de l'Eixample barceloní (el projecte s'atribueix al GATCPAC, i l'exemplifica molt bé).

L'Institut té mobiliari, quadres i escultures que s'han de catalogar, restaurar (si cal) i fer-ne un inventari qualificat.

Materials didàctics i acadèmics

Els materials didàctics històrics dels gabinets de Ciències naturals i de Física i química és molt abundant. Malauradament no existeix cap inventari que permeti controlar el que té l'Institut, que és molt.

Per tal de poder gestionar-ho correctament, es necessita en primer lloc catalogar i inventariar el que hi ha amb criteris professionals i reconèixer-ne i quantificar-ne el valor. Part d'aquest material s'hauria d'incorporar a la futura aula-museu d'història del centre, mentre que una altra part es podria derivar cap a un futur museu de l'Educació de Catalunya.


El fons històric de la biblioteca

S'inicien converses amb la Biblioteca Nacional de Catalunya, amb les Universitats, i amb el Departament d'Ensenyament, per tal de catalogar, valorar, posar a l'abast de la comunitat educativa i, finalment, buscar una solució per al fons de la biblioteca de l'Institut Jaume Balmes, de tal manera que se'n garanteixi el futur. El criteri hauria de ser el de la unitat del fons.

L'any 2001 se signà un conveni en règim de comodat amb la Universitat Pompeu Fabra. Les converses avalades per l'informe que redactà el professor Josep Fontana, pels serveis jurídics del Departament d'Ensenyament i per la mateixa Universitat van possibilitar que la Biblioteca Nacional de Catalunya, que ja n'havia catalogat el fons, hi donés el vistiplau. Van signar el conveni el rector Dr. Rafael Argullol i el director de l'Institut Sr. Pere Cuevas.L'arxiu del centre

L'arxiu data de 1847, i es compon de llibres de matrícula, actes dels alumnes del centre i de tots els centres adscrits, actes de claustres, nomenaments de càrrecs, preses de possessió de places del professorat, expedients acadèmics d'alumnes, models d'exàmens i memòries.

El 1996 es fa una primera intervenció a l'arxiu per posar-hi ordre i es detecten els perills que l'amenacen, perills que amb els anys s'accentuen. El deteriorament que pateixen els documents emmagatzemats és molt greu: humitat, fongs, òxid, infeccions, etc. El risc de què es malmetin i de què es perdin per sempre és elevat.

A partir del curs 2009-2010 s'engega la feixuga tasca de buscar una solució per garantir la preservació i la conservació de l'arxiu acadèmic, qu és l'arxiu històric d'ensenyament secundari més important de la ciutat de Barcelona i Catalunya, si es té en compte que no hi va haver cap altre institut a Barcelona fins l'any 1929, data en què es va inaugurar el segon institut de Barcelona (va ser l'Instituto Infanta Maria Cristina, que era només femení, i que és l'actual Institut Maragall).

Després de nombroses gestions, i arrel del recolzament de la XEHB, a la qual ens incorporem l'any 2013, vam rebre la visita del Sr. Enric Cobos, Cap del Servei de Coordinació General d'Arxius el qual, en veure i comprovar-ne l'estat, va fer les gestions oportunes a fi que l'Arxiu Nacional de Catalunya es fes càrrec dels nostres arxius (on hi són des de setembre de 2015).

Celebrem!

La història de l'Institut Jaume Balmes es va iniciar el 1845. L'any 2020 commemoràvem el 175è aniversari. Enguany ens disposem a celebrar-lo.

El museu: La biblioteca: L'arxiu: